YETERLİLİKLER
Elektrik1-Zayıf akım, kuvvetli akım, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, elektrik tesisat planlarını çizebilmek, elektrik tesisatının taahhüt ve keşif işlerini kavrayıp yapabilmek.2-Temel yabancı dil bilgisine sahip olmak.3-Temel fizik kavramları ve temel elektrik devre çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak4-Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek.5-Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri programlayabilmek6-Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak7-İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olmak. 8-Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak9-Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak.10-Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım onarım ve montajını yapabilmek.11-Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. 12-Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek.13-Çizim ve simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devreleri tasarlamak14-Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak.15-Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. 16-Alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ